ᴠừᴀ ǫᴜᴀ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ, ᴄôɴɢ ᴀɴᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠề ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴛố ᴛụɴɢ, ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ đơɴ ᴛố ᴄáᴏ ᴍà Đàᴍ ᴠĩɴʜ ʜưɴɢ, ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ ᴄùɴɢ ᴍộᴛ số ɴɢʜệ sĩ ᴋʜáᴄ ᴛố ɢɪáᴄ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ.

ʜôᴍ 𝟸𝟸/𝟿, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đơɴ ᴠị đã ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ đơɴ ᴛố ᴄáᴏ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ɴɢʜệ sĩ ɴʜư ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ, Đàᴍ ᴠĩɴʜ ʜưɴɢ, ᴠʏ ᴏᴀɴʜ… ʜọ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄᴇᴏ ᴄủᴀ Đạɪ ɴᴀᴍ đã ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ xúᴄ ᴘʜạᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅự, ᴠᴜ ᴋʜốɴɢ ᴍìɴʜ ǫᴜᴀ ɴʜữɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ, ʙàɪ ᴠɪếᴛ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ.

ᴍớɪ đâʏ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠớɪ ʙáᴏ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ, xáᴄ ɴʜậɴ đã ɴʜậɴ đơɴ ᴛố ᴄáᴏ ᴠà đᴀɴɢ xᴇᴍ xéᴛ, ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴛʜᴇᴏ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ. ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ʀɪêɴɢ ᴄủᴀ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛʀìɴʜ ᴛự, ᴛʜủ ᴛụᴄ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴛố ɢɪáᴄ, ᴛɪɴ ʙáᴏ ᴠề ᴛộɪ ᴘʜạᴍ, ᴋɪếɴ ɴɢʜị ᴋʜởɪ ᴛố đã đượᴄ ɴêᴜ ʀõ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄá ɴʜâɴ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ đếɴ ᴛố ɢɪáᴄ, ʜᴏặᴄ đạɪ ᴅɪệɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ, ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ đếɴ ʙáᴏ ᴛɪɴ ᴠề ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴛʜì ᴄáɴ ʙộ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ sẽ ʟậᴘ ʙɪêɴ ʙảɴ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ. sᴀᴜ đó, ɴếᴜ ᴛɪɴ ʙáᴏ đã xáᴄ địɴʜ đượᴄ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴛʜᴜộᴄ ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ, đơɴ ᴠị ɴàᴏ ᴛʜì ɴơɪ đó sẽ ɢʜɪ ɴʜậɴ, ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ.

ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ɴàʏ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄó ǫᴜʏềɴ ᴛʀɪệᴜ ᴛậᴘ, ʟấʏ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴛố ᴛụɴɢ ᴠớɪ ᴍụᴄ đíᴄʜ xáᴄ ᴍɪɴʜ, ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ. ᴄʜậᴍ ɴʜấᴛ 𝟽 ɴɢàʏ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ʜếᴛ ʜạɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, xáᴄ ᴍɪɴʜ ᴛɪɴ ʙáᴏ. xᴏɴɢ xᴜôɪ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠɪêɴ ᴘʜảɪ ᴄó ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ xáᴄ ᴍɪɴʜ ʙằɴɢ ᴠăɴ ʙảɴ ᴠà đề xᴜấᴛ ʜướɴɢ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴄụ ᴛʜể: ᴋʜởɪ ᴛố ʜᴏặᴄ ᴋʜôɴɢ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ ʜìɴʜ sự, ᴛạᴍ đìɴʜ ᴄʜỉ ʜᴏặᴄ ɢɪᴀ ʜạɴ ᴛʜêᴍ ᴛʜờɪ ʜạɴ xáᴄ ᴍɪɴʜ.

ɴɢườɪ ɴàʏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʜêᴍ, ᴅù ʟà đề xᴜấᴛ ʜướɴɢ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ɴàᴏ đềᴜ ᴘʜảɪ ᴄʜᴜʏểɴ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋèᴍ ʜồ sơ ᴄʜᴏ ᴠɪệɴ ᴋɪểᴍ sáᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴠòɴɢ 𝟸𝟺 ɢɪờ để ᴋɪểᴍ sáᴛ. ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄăɴ ᴄứ để ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố, ᴋʜôɴɢ ᴋʜởɪ ᴛố, ʜᴏặᴄ ᴛạᴍ đìɴʜ ᴄʜỉ ᴛɪɴ ʙáᴏ ɴʜưɴɢ ᴛʜờɪ ʜạɴ xáᴄ ᴍɪɴʜ ʜếᴛ ᴛʜì ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄầɴ ᴄó ᴠăɴ ʙảɴ ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴠɪệɴ ᴋɪểᴍ sáᴛ để ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ.

ʟᴜậᴛ sư ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ᴍɪɴʜ ᴛʀᴀɴɢ (Đᴏàɴ ʟᴜậᴛ sư ᴛᴘ.ʜᴄᴍ) ᴄʜɪᴀ sẻ, Đɪềᴜ 𝟷𝟺𝟽 ʙộ ʟᴜậᴛ ᴛố ᴛụɴɢ ʜìɴʜ sự 𝟸𝟶𝟷𝟻 ǫᴜʏ địɴʜ, ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴠụ ᴠɪệᴄ ʙị ᴛố ɢɪáᴄ, ᴛɪɴ ʙʙáᴏ ᴠề ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ʜᴏặᴄ ᴋɪếɴ ɴɢʜị ᴋʜởɪ ᴛố ᴄó ᴛìɴʜ ᴛɪếᴛ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ʜᴀʏ ᴄầɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, xáᴄ ᴍɪɴʜ ở ɴʜɪềᴜ địᴀ đɪểᴍ ᴛʜì ᴛʜờɪ ʜạɴ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴄó ᴛʜể ᴋéᴏ ᴅàɪ ʜơɴ, ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ǫᴜá 𝟸 ᴛʜáɴɢ. ɴếᴜ ᴄʜưᴀ ᴛʜể ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ ᴠɪệᴄ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, xáᴄ ᴍɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ʜạɴ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛʜì ᴄó ᴛʜể ɢɪᴀ ʜạɴ ᴛʜêᴍ 𝟷 ʟầɴ, ɴʜưɴɢ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ǫᴜá 𝟸 ᴛʜáɴɢ

ᴛʀướᴄ đó, ɴɢàʏ 𝟸𝟺/𝟹/𝟸𝟶𝟸𝟸, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ đã ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ, ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ʟệɴʜ ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ đốɪ ᴠớɪ ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ “ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ”, ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ Đɪềᴜ 𝟹𝟹𝟷 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự.

ᴅᴏ ʜᴀɪ ᴠụ áɴ ɴàʏ ᴄó ᴄùɴɢ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ɴêɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ đã ᴛʀᴀᴏ đổɪ, ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ để ᴄʜᴜʏểɴ ʜồ sơ ᴠụ áɴ “ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ” ᴍà ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ đã ᴋʜởɪ ᴛố ᴄʜᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

By admin